KÜRT AYDINLANMASI İÇİN 50’nci IŞIK YILINDA: MEHMET BAYRAK

Selim Temo, Erdoğan Aydın, Faik Bulut, Nevzat Onaran, Aydın Çubukçu

Hazırlayan: Vedat İlbeyoğlu

“Mehmet Bayrak’ın çalışmaları, ‘halkların belleğine’ yönelerek tarih yazma örneği olarak olağanüstü bir değere sahiptir… Bu büyük hazinenin en ‘dokunulamaz’ halleri, inançlar, türküler, efsaneler, halk müzik ve dansları ve kısmen de yazılı edebiyatı içinde saklanmaktadır; bunlarla yalan söylenemez. Mehmet Bayrak, bir insan ömrüne sığdırılması zor görünen bir doğurganlıkla bu deryaya dalmıştır. Altından ancak bir enstitü çalışmasıyla kalkılabilecek belgeler ve bilgiler yığını içinde mikroskobunu Kürt halkının derin köklerindeki hücrelere yöneltmiştir…”

“Bir aydın, halkının vicdanı sayılır… Son 40 yılına baktığımda Mehmet Bayrak’ın, kendini bu tarihî misyon bilinciyle donattığını ve bu doğrultuda faaliyet gösterdiğini görebiliyorum. Araştırmaları sırasında fedakârca ve sabırla temin ettiği gizli saklı belgeleri gün yüzüne çıkarmakla, halkına yol rehberi olma işlevini hakkıyla yerine getirdiği dikkatlerden kaçmıyor. Her çalışması, ona daha geniş bir bakış açısı kazandırıyor, bir üst aşamaya yükseltebiliyor…”

“Kürtler ve Alevilik konusunda bugün çok geniş bir kaynakçaya sahipsek, bunda Bayrak’ın önemli bir katkısı var… Onun, bütün araştırma, derleme ve analizlerinde bu toprakların mağdurlarına ve direnenlerine hizmet etmesi ayrı bir önem taşıyor. Daha ilk çalışması olan “Tevfik Fikret”ten başlayarak aklını özgürlükler ve adaletten yana kullandı. Yaşadığı coğrafyanın ezilenleriyle saf tuttu. Onların sıra neferi, onların tarihçisi, onların entelektüeli oldu…”