GULA SOR

Helbest: Qedrîcan


Gula sor;
Hilbû jor;
Bîn da dor…
Gula sor…
Gula sor…
Li paş çiyayê Qaf şên bû,
Alem jê re evîn bû

Gula geş…
Bi me xweş…
Da me heş…
Em bi bîna wê sermest;
Em pê şabin serbest…

Nazenîn…
Xemrevîn,
Xemilîn,
Pê zemîn,
Guleke bê kelem e,
Di nav baxê îrem e

Gula sor,
Em li dor,
Bicivin,
Bîn bikin dor bi dor…

( 1 9 1 1 , D ê r i k a Ç i y a y ê M a z î – 1 9 7 2 , Ş a m )