DOSYA: KÜRT SEKÜLERLEŞMESİ

Dosya sayfalarımızda önemli bir tartışmaya yer veriyoruz. Ge¬nellikle siyasetin konusu olup siyasal denklemler içerisindeki yeri ve pozisyonuyla gündem edilen Kürtlerin yaşadıkları sos¬yo-kültürel süreci konu ediyoruz. Bunu yaparken, yayınlanmış çok değerli bir çalışma, Yusuf Ekinci’nin ‘Kürt Sekülerleşmesi/ Kürt Solu ve Kuşakların Dönüşümü’ kitabı hareket noktamız oldu. Yılları bulan mücadele süreci içerisindeki Kürt toplu¬munun geçirdiği sosyo-kültürel değişimlerin, öncelikli olarak sekülerleşme boyutuyla ele alındığı tartışmada, sınıfsal yarıl¬malar ve siyasete yansımaları da konu ediliyor. Söz konusu kitabın ortaya çıkardığı sonuçları tartışıp derinleştirmek birçok açıdan önemli. Hem Kürt toplumu bakımından, hem de Türkiye ve bütün bölgenin siyasi dizaynında hangi güçlerin, hangi de¬ğerler üzerinden kimlerle birlikte ya da kimlere karşı olduğunu/ olabileceğini görebilmek açısından da gerekli. Kitabıyla böyle bir tartışmaya vesile olup zemin sunduğu için Yusuf Ekinci’ye, değerlendirmeleri ile katkı sunan Cuma Çiçek’e ve tartışmanın moderatörlüğünü yapan Yusuf Karadaş’a teşekkür ediyoruz…

Devamı

‘Sanki eksik hikâyem tamamlandı’

Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Derneği, “Diyarbakır/Sur: Bir Bellek Yolculuğu” adıyla bir çalışma yürüttü ve bu çalışma neticesinde bir kitap yayınlandı. Çalışma, Diyarbakır Suriçi’nin hafızasına dair şimdiye dek yapılmış en kapsamlı çalışmaların başında geliyor. Fotoğraflamadan yazılı kaynak taramasına, sözlü tarih çalışmalarından atölye çalışmalarına dek epeyce kapsamlı. Projenin koordinatörü Dilan Kaya ile hem bu hafıza çalışmasını, hem de Suriçi’ni konuştuk.

Devamı