EZİLENLERİN HAFIZASI

Neyi Hatırlamak?, Nasıl Hatırlamak?

Adnan Çelik, Düzgün Uğur, Özgür Amed

Moderatör: Reşo Ronahî

Hem genel bir perspektif sunmak ve hem de Kürtlere dair özel bir yaklaşım geliştirmeye katkıda bulunmak amacıyla ‘Hafıza’ konusunu tartışıyoruz dosya sayfalarımızda. Aslında hep gündemde bir konu ama bir süre önce Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı Hafıza Odası isimli sergi, tartışmaya özel bir ivme kazandırmıştı. Genelde ezilenler, özelde Kürtler açısından nasıl bir hafıza çalışmasına ihtiyaç olduğunu, bu alanda çalışmalar yürüten değerli aydınlarımızla konuştuk. Online gerçekleştirdiğimiz görüşmede konuya dair çalışmalar yürüten akademisyen Adnan Çelik, barış akademisyenlerinden Düzgün Uğur ve yazar Özgür Amed ile şu başlıklarda bir çerçeve oluşturmaya çalıştık:

• Politik bir kavram olarak hatırlama/hatırlatmanın amacı ve biçimleri…

• Kurbanı araçsallaştırmadan hatırlamak/hatırlatmak…

• Faili göstermeyip gizleyen hafıza çalışmasının arka planı…

• Ezilenlerin hatırlama/hatırlatma pedagojisi…

• Dünya deneyimleri, politik çözüm sonrası veya öncesi yüzleşme/yüzleştirme, hatırlama/hatırlatma pratikleri…