OTUZ DÖRDÜNCÜ AH ÇEKİŞ

Werger: REŞO RONAHÎ

Fewzi Bilge

Ateş öpmeden evvel onları

            üç rengi, üçer kez öper bize şarkı olanlar

            kendini yakmanın mabedi olmuş kentte

Yalnızım evde

Ve bu gece ateş saçıyor kalemimin ucu

Pencerem is sürünmüş

Ne aylardan Mart

Ne Mayıs

Ne de Ağustos

Her mevsim devrimdir

Ama her mevsim devrimdir

Öpmelerin

21 Mart’ta ölmesi bir ressamın

Nasıl bir şeydir?