KÜRT SİNEMASINDA GERÇEKÇİLİK

Sinemada Yılmaz Güney gerçekçiliği, onu örnek alma iddiasında bulunan
kuşaklar tarafından yeniden üretilmiş midir?
Kürtlerin yaşadığı tüm coğrafyada üretilen filmlerin içine yerleştiği bir
bütün olarak Kürt sinemasında gerçekçiliğin işlevi hangi düzeydedir?
Kürt sineması gerçekçilikten nasıl faydalanıyor?
Kürt filmlerinin hikâye anlayışları nasıl bir tercih veya perspektife denk
düşüyor?
Kürt sinemasının gerçekçilikle olan ilişkisinin fikirsel arka planı konusunda
neler söylenebilir?
Kürt sinemasının hem kurmaca, hem belgesel alanında kullandığı sembol
ya da metaforlara dair ne tür özgünlükler göze çarpar?
Kürt sinemasında motivasyon sorununun çözümü için neler yapılabilir?

Devamı